Intimidatie en blokkade huis van dierenbeschermster Saskia Van Rooy

3083

In de nacht van vrijdag op zaterdag 13 -14 december 2019 trof ik, Saskia Van Rooy, dierenarts en Voorzitter van Stichting Dierenradar, op de brug voor mijn huis een dode kat aan, die kennelijk daar was neer gegooid. Kennelijk dacht de dader mijn eigen kat te pakken hebben gehad, die erg op deze kat lijkt. Ik moest meteen denken aan de doodsbedreiging die jager Coen Wouda, bestuurder van de Wild Beheer Combinatie Stolwijk, tijdens de commissievergadering d.d. 19 november 2019 van de Gemeente Krimpenerwaard aan mijn adres had gedaan. Hij bedreigde mij door te zeggen dat ik “een katje uit Tilburg was dat afwijkend gedrag vertoonde waarvan het verstandig was die te neutraliseren”, ofwel uit te schakelen. De voorzitter (Christen Unie) van de vergadering greep ten onrechte niet in. Een aantal commissie/ raadsleden en een paar leden van het College van B & W bulderden van het lachen toen deze doodsbedreiging over mij werd uitgestort.

Coen Wouda richtte reeds eerder namens de jagers van de Wild Beheer Combinatie Stolwijk doodsbedreigingen aan mijn adres in brieven en e-mails ter attentie van burgemeester Roel Cazemier. Hij kondigde hierin aan dat jagers mij vroeg of laat kapot zouden schieten “omdat hun grens bereikt was”. Ze waren het namelijk beu dat ik de door hen gepleegde misstanden en strafbare feiten met dieren opspoorde en op camera vast legde. Zie ook https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/90588/coen-wouda-wildbeheerders-zijn-geen-moordenaars-

Hoewel op de burgemeester de plicht rustte om de Korpschef van de Politie Den Haag te informeren dat hiermee concrete aanwijzingen waren, en nog steeds zijn, dat het voorhanden hebben van wapens en munitie aan deze jagers niet langer toevertrouwd kon worden en aldus hun jachtaktes en wapens onmiddellijk ingetrokken zouden moeten worden, deed de burgemeester niets en hield zelfs maandenlang deze doodsbedreigingen voor mij achter.

Coen Wouda riep in brieven en e-mails aan de burgemeester en raadsleden namens de jagers op om mij een “gebiedsverbod” op te leggen om, ik citeer, “vreselijke escalaties”, namelijk het afschieten van ondergetekende door jagers, te voorkomen.

Alle raadsleden en burgemeester c.q. Jägermeister Cazemier buitelden in de raadsvergadering van 10 dec. 2019 zoals gewoonlijk weer over elkaar heen om de jagers, en hun achterban, de hemel in te prijzen die nota bene al jarenlang in de Krimpenerwaard gruwelijke misstanden met dieren ongemoeid plegen, niet gehinderd door enige kennis van zaken.

Omdat Coen Wouda en de jagers niet het door hen gewenste gebiedsverbod kregen, meenden zij en/of de boeren op wiens weilanden de gruwelijke jachtmisstanden gebeuren kennelijk dat zij dan maar het recht in eigen hand moesten gaan nemen door zelf een gebiedsverbod voor mij te bewerkstelligen. Nadat ik op vrijdagnacht de dode kat op mijn brug voor mijn huis had aangetroffen en ik een paar uur later op zaterdagochtend 14 dec. 2019 heel vroeg, zoals gewoonlijk op de zaterdagochtenden, mijn huis wilde verlaten om noodgedwongen het opsporingswerk van de Politie Krimpenerwaard en de toezichthouders van de provincie te gaan doen en weer misstanden door jagers met dieren op camera wilde gaan opsporen en vast leggen, zag ik dat op mijn brug van mijn huis een kuilbaal van circa 3000 kg was neer gegooid die de toegang naar en van mijn huis volledig blokkeerde. Daarbij waren de bandensporen van de dader(s) in het zand zichtbaar. Ik kon en kan dus niet mijn huis verlaten, ook niet in geval van calamiteiten. En ook niet om aan mijn hulpbehoevende ouders hulp te bieden, die ver weg wonen. Ik ben tot en met heden gegijzeld in mijn eigen huis, terwijl de Politie Krimpenerwaard voorbij rijdt en tot en met heden kennelijk geen actie heeft ondernomen.

Jagers, boeren, loonwerkers, zwanenhaters en hun sympathisanten menen mij al jarenlang te moeten bedreigen, mishandelen, klem te rijden, mij op grove wijze uit te schelden en mijn huis en auto te bekogelen met zwanenembryo’s, zwaneneieren, kippeneieren, modder en motoroliesmeer. Ik ben afgelopen weken en dagen opnieuw meerdere malen fors bedreigd en mishandeld door jagers, boeren en loonwerkers, waarbij meerdere malen drones op mij af werden gestuurd teneinde mij te intimideren en verwonden. En vorige week is onder andere geprobeerd mij te laten verongelukken door mijn auto te saboteren. Dierenradar zal hiervan de schokkende videobeelden binnenkort openbaar maken.

Bij mijn meldingen aan de politie komt de politie ofwel niet dan wel veel te laat als de daders al met de noorderzon zijn vertrokken. En als de politie al ter plaatse komt bewijzen door mij op camera vast gelegde feiten dat de politie uitsluitend de verklaringen van mijn bedreigers opneemt en weigert mijn verklaringen op te nemen. Of de politie zegt dat het geweld door jagers en boeren aan mijn adres mijn eigen schuld is, omdat ik de door hen gepleegde jachtmisstanden vanaf de openbare weg opspoor en film dat de politie zelf weigert te doen.

Met mijn stichting Dierenradar heb ik afgelopen jaar, samen met de De Faunabescherming, twee kort gedingen tegen de provincie ZH gestart en gewonnen, waarbij de rechter het afschieten en dood martelen van zwanen met slag-, steek- en snijwapens verbood. Desalniettemin vindt er op grote schaal illegaal afschot van zwanen in de Krimpenerwaard plaats, waarbij röntgenfoto’s bewijzen dat er munitie in de zwanen zit en dat de halsen illegaal zijn gedisloceerd.

De gruwelijke jachtmisstanden en illegale zwanenstroperij kunnen in de Krimpenerwaard al jarenlang door toedoen van het wanbestuur van burgemeester Cazemier en de meerderheid van de gemeenteraad voort gaan, die niet willen dat de Politie Krimpenerwaard prioriteit legt op de controle op jagers tijdens het doden van dieren in het veld die tot hun achterban behoren. Ook willen zij daarvoor geen gemeentelijke Groene Domein 2 BOA aanstellen. Er is een “ons-kent-ons-cultuur” tussen de burgemeester, het merendeel van de raad en een aantal agenten van de Politie Krimpenerwaard met jagers, boeren en consorten, dat maakt dat niet de burgemeester en de raad zelf voor hun wanbestuur op het matje worden geroepen, en dat niet de daders van jachtmisstanden op het matje worden geroepen, maar dat ondergetekende op het matje wordt geroepen die de jachtmisstanden noodgedwongen met gevaar voor eigen leven en op eigen kosten opspoort. Ik heb de burgemeester en raadsleden afgelopen week daarom in e-mail juridisch aansprakelijk gesteld voor het geval jagers, boeren, loonwerkers, zwanenhaters en hun sympathisanten mij letsel en/of de dood zouden toebrengen. Het zal de burgemeester en gemeenteraad, met uitzondering van raadsleden Ad Struijs en Petra Klomp-Lever (Pro Krimpenerwaard) en Wisja Pannenkoek (Waard 18) een worst zijn als ik door toedoen van hun wanbestuur gewond of gedood word. Dit is onacceptabel!

Daarnaast weigert het bestuur van de Provincie Zuid-Holland al jarenlang de handhavingscapaciteit, slechts 2 boa’s voor de gehele provincie, ten aanzien van de jacht en schadebestrijding uit te breiden. Hierdoor vinden in de gehele provincie ZH, en dus ook in de Krimpenerwaard, amper tot geen deugdelijke controles in het veld op jagers tijdens het doden van dieren plaats en kunnen de jachtmisstanden ongemoeid verder gaan. Ook dit is onacceptabel!

Stuur alsjeblieft een (nette) e-mail t.a.v. raad van de Gemeente Krimpenerwaard griffie@krimpenerwaard.nl als ook t.a.v. de burgemeester Roel Cazemier burgemeester@krimpenerwaard.nl & verzoek hen een gemeentelijke Groene Domein 2 BOA t.b.v. de controle op jagers in het veld tijdens het doden van dieren aan te stellen.
Verzoek hen ook om de Politie Krimpenerwaard prioriteit op de controle door jagers tijdens het doden van dieren in het veld te leggen en het Provinciebestuur aan te manen om de handhavingscapaciteit voor de controle op jagers tijdens het doden van dieren in het veld fors uit te breiden voor de gehele provincie.
Dikke zwanenzoenen bij voorbaat!