Raad van State

Op onderstaande pagina’s treft u videobeelden, foto-producties en deskundigenverklaringen van de heer Wim Tijsen aan, die Dierenradar ter onderbouwing van alle stukken in eerste aanleg en in de voorlopige voorzieningen (o.a. inzake SGR 19/4671 NATUUR en 19/5754) inbracht.

Deze videobeelden, foto-producties en deskundigenverklaringen dienen bij de reactie d.d. 24 maart 2023 van Dierenradar op het hoger beroep d.d. 22 maart 2021 van gedeputeerde staten van Zuid-Holland alsook bij de gronden van hoger beroep d.d. 10 mei 2021 van Dierenradar (inzake het gebruik van slag-, steek- en snijwapens om knobbelzwanen te doden) als herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Dierenradar verzoekt de Raad van State vriendelijk om deze videobeelden, foto-producties en deskundigenverklaringen bij de beoordeling mee te nemen.