Gemengde groepen Kleine zwanen en knobbelzwanen

Bestrijding van knobbelzwanen leidt onvermijdelijk tot het opzettelijk verstoren, (al dan niet bedoeld) verwonden en/of doden van Kleine zwanen en tot het zelfs plaatselijk verdwijnen van Kleine zwanen


Kleine zwanen bevinden zich in Zuid-Nederland veelvuldig in gemengde groepen met knobbelzwanen en foerageren in de overige gevallen vaak in de directe nabijheid van elkaar, hetgeen o.a. onderschreven wordt door twee deskundigenverklaringen d.d. 11 en 14 november 2018 van de heer Wim Tijsen, Soorten Coördinator Kleine zwaan van de Swan Specialist Group van Wetlands International/International Union of Conservation of Nature (IUCN). Honderden videobeelden en foto’s van Dierenradar in de afgelopen jaren (waarvan u in het onderstaande enkele voorbeelden ziet) tonen aan dat Kleine zwanen vanaf schootsafstand, zeker in een split second wanneer een jager de trekker overhaalt en schiet, praktisch onmogelijk van knobbelzwanen te onderscheiden zijn. En in het bijzonder geldt dat voor juvenielen (zie alle onderstaande video’s) en vliegende zwanen (zie onderstaande eerste, tweede, derde en zesde video), waarbij het onderscheid tussen beide zwanensoorten vanaf schootsafstand tijdens het overhalen van de trekker in een split second onmogelijk is en er een grote reële kans is dat het rond vliegende hagel Kleine zwanen raakt. Jonge Kleine zwanen hebben een licht- tot donkergrijs verenpak en de snavel een roze kleur, die op schootsafstand niet te onderscheiden zijn van jonge knobbelzwanen die vrijwel hetzelfde uiterlijk hebben, en waarbij de knobbel op de snavel nog niet of nauwelijks is ontwikkeld.

Onderstaande videobeelden tonen aan dat voorgaande feiten niet alleen tijdens heldere weersomstandigheden (zie onderstaande tweede video) gelden, maar nog veel sterker in matige tot slechte weers-, zicht- en lichtomstandigheden die in de herfst- en winterperiode gebruikelijk zijn wanneer de Kleine zwanen in Zuid-Holland zijn en zich gewoonlijk tussen of in de directe nabijheid van knobbelzwanen bevinden (zie vijfde en zesde video). De bestrijding van knobbelzwanen leidt dan ook volgens Dierenradar onvermijdelijk tot het opzettelijk verstoren, (al dan niet bedoeld) verwonden en/of doden van Kleine zwanen en tot het zelfs plaatselijk verdwijnen van Kleine zwanen (zie het bericht van de “Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard”).

1. Gemengde groepen knobbelzwanen en Kleine zwanen, die door geweerschoten van jagers opzettelijk verstoord en verjaagd worden. Deze videobeelden tonen aan dat vanaf schootsafstand, zeker in een split second tijdens het overhalen van de trekker, onmogelijk het onderscheid tussen beide zwanensoorten te maken is en al helemaal wat betreft vliegende zwanen en wat betreft de juveniele exemplaren.
2. Gemengde groepen vliegende Kleine zwanen en knobbelzwanen.
Een groep zwanen vliegt vanaf de grond weg die vanaf schootsafstand allemaal knobbelzwanen lijken, maar die gemengd zijn met Kleine zwanen. Deze videobeelden tonen aan dat vanaf schootsafstand, zeker in een split second tijdens het overhalen van de trekker, onmogelijk het onderscheid tussen beide vliegende zwanensoorten te maken is. Zie ook de deskundigenverklaringen d.d. 11 en 14 november 2018 van de heer Wim Tijsen.

3. Gemengde groepen vliegende en lopende Kleine zwanen en knobbelzwanen.
De groepen zwanen lijken vanaf schootsafstand allemaal knobbelzwanen, maar zijn gemengd met Kleine zwanen. Deze videobeelden tonen aan dat vanaf schootsafstand, zeker in een split second tijdens het overhalen van de trekker, onmogelijk het onderscheid tussen beide zwanensoorten te maken is en al helemaal wat betreft vliegende zwanen en wat betreft de juveniele exemplaren

4. Gemengde groepen Kleine zwanen en knobbelzwanen overdag in heldere winterse omstandigheden. Deze videobeelden tonen aan dat vanaf schootsafstand, zeker in een split second tijdens het overhalen van de trekker, onmogelijk het onderscheid tussen beide zwanensoorten te maken is en al helemaal wat betreft vliegende zwanen en wat betreft de juveniele exemplaren. Deze videobeelden tonen ook aan dat kort na zonsondergang (op 4.21 minuten van de videobeelden) het onderscheid tussen de zwanensoorten door gebrek aan licht en zicht echt volstrekt onmogelijk is. In de eerste FOTO-productie (op p. 19-23) en in de tweede aanvullende FOTO-PRODUCTIE (p. 5-15) is van deze gemengde groepen zwanen met pijlen aangegeven welke zwanen Kleine zwanen zijn en welke zwanen knobbelzwanen.

5. Gemengde groepen Kleine zwanen en knobbelzwanen overdag in gebruikelijke winterse omstandigheden. En daarna direct na zonsondergang (op 2.42 minuten van de videobeelden), waarbij het onderscheid tussen de zwanensoorten door gebrek aan licht en zicht echt volstrekt onmogelijk is.

6. Gemengde groep Kleine zwanen en knobbelzwanen door claxon van tractor meteen verjaagd.
Er bevindt zich een gemengde groep Kleine zwanen en knobbelzwanen op het weiland, die vanaf schootsafstand (zeker in een split second tijdens het overhalen van de trekker) allemaal knobbelzwanen lijken. De zwanen vluchten meteen door de claxon van een naderende tractor. De daarop volgende dagen kwamen de zwanen niet meer naar deze weilanden terug, waarmee zij dus door de claxon blijvend en effectief van deze weilanden verjaagd waren.

Bestrijding van knobbelzwanen leidt onvermijdelijk tot het opzettelijk verstoren, verwonden en/of doden van Kleine zwanen en tot het zelfs plaatselijk verdwijnen van Kleine zwanen

Dat Kleine zwanen niet alleen veelvuldig door de bestrijding van knobbelzwanen opzettelijk verstoord worden en zelfs gericht beschoten worden, maar ook plaatselijk verdwijnen (strijdig met artikel 8 van de Vogelrichtlijn) is – niet alleen door Saskia Van Rooy (Voorzitter van Dierenradar) vele malen afgelopen jaren geconstateerd, maar ook o.a. door meerdere leden van de “Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard” in de Krimpenerwaard geconstateerd blijkens het navolgende citaat van een artikel “Problematiek knobbelzwanen, Standpunt Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard” in het tijdschrift “Waardvogel” van de NVWK van januari 2020 en op de website van de NVWK:

“Risico voor wintergasten kleine en wilde zwaan

Beide soorten staan in Nederland op de Rode Lijst van bedreigde dieren en zijn net als alle wilde vogels beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn.

De wereldpopulatie van kleine zwanen bestaat nog slechts uit zo’n 15.000 vogels, mede door een zeer laag broedsucces in Rusland. Daarvan heeft zeker 20% hagel in het lijf – het is niet bekend waar de zwanen dit gedurende hun jaarlijkse migratie oplopen, maar een vergissing is ook in Nederland snel gemaakt, ondanks ontkenning door de Faunabeheereenheid.

In België bij Arendonk net over de grens zijn in januari 2020 nog 22 kleine zwanen beschoten waarvan drie dodelijk zijn geraakt en vier niet meer zijn teruggezien, dus waarvan het lot onbekend is.

In de Krimpenerwaard is het in januari 2020 voorgekomen dat ter verjaging van een groep knobbelzwanen, waartussen ook hier foeragerende kleine zwanen verbleven, in de lucht werd geschoten waardoor alle zwanen op de wieken gingen. De groep zwaar beschermde en zeer schichtige kleine zwanen zijn die winter niet teruggekeerd.

Tot en met 2017 verbleven groepen van meer dan 200 kleine zwanen in de Krimpenerwaard. Bekend is dat er dat laatste jaar ook gericht op ze is geschoten. Sindsdien is nooit meer zo’n grote groep hier geteld.”

Kleine zwanen beschoten in Arendonk (België) in januari 2020

In Arendonk in België, vlakbij de Nederlandse grens, zijn in januari 2020 Kleine zwanen beschoten:

Zeldzame zwanen neergeschoten in Arendonk: “Geef ons meer natuurinspecteurs”
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/28/zeldzame-zwanen-neergeschoten-in-arendonk-natuurhulpcentrum-m/

Zeldzame zwanen beschoten in Arendonk: één dier sterft aan verwondingen
https://www.hln.be/arendonk/zeldzame-zwanen-beschoten-in-arendonk-een-dier-sterft-aan-verwondingen~aacca723/

Kleine zwanen beschoten in Arendonk (België)
https://www.natuurhulpcentrum.be/kleine-zwanen-beschoten-in-arendonk/

Terug naar het overzicht van de webpagina’s die horen bij de stukken voor de Raad van State