Zwanenbestrijding

Beelden van de bestrijding van zwanen, waarbij vanaf schootsafstand tijdens het overhalen van de trekker in een split second niet zichtbaar is om welke zwanensoort het gaat.
De beelden tonen aan dat de zwanen alleen al door de enkele aankomst van de jagers en honden direct van de graslanden weg vluchten, waardoor er geen noodzaak tot afschot van de zwanen is. De beelden tonen verder aan dat de aangeschoten levende zwanen ernstig onnodig lijden omdat de honden van de jagers de zwanen vele malen bijten en de jager na laat in te grijpen. Dit is in strijd met artikel 3.24 eerste lid van de Wet Natuurbescherming en artikel 2.1 van de Wet Dieren.


Terug naar het overzicht van de webpagina’s die horen bij de stukken voor de Raad van State