Privacyverklaring

Dierenradar, gevestigd in Stolwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Saskia Van Rooy
www.dierenradar.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenradar verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld door het sturen van een email of wanneer we in het kader van onze werkzaamheden contact met u hebben of wanneer u vrijwilligerswerkzaamheden voor de stichting verricht.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (bij donaties)
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt per (email) correspondentie of telefonisch
  • Locatiegegevens (voor websitestatistieken)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en minderjarigen

Dierenradar verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en organisatie heeft verder niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het formulier op de pagina ‘Contact‘ dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenradar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verwerken van donaties
  • Het beantwoorden van emails, brieven of telefoongesprekken
  • In de toekomst mogelijk voor het versturen van een nieuwsbrief indien daar door de ontvanger toestemming voor gegeven is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenradar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenradar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenradar verstrekt de informatie die u aan ons verstrekt heeft niet aan derden zonder toestemming, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenradar gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast hebben we van de volgende social media-kanalen buttons geplaatst.
Mogelijk plaatsen zij ook cookies.

Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze organisatie.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het Contactformulier op deze website.
Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou dan vervolgens om een kopie van je identiteitsbewijs te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Dierenradar zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Voor een verzoek tot verwijdering van je gegevens zonder inzage is alleen een verzoek per email of telefoon genoeg.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenradar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. meteen contact op met ons via het contactformulier op deze site.