Zwanenfamilie illegaal geschoten en mishandeld

1011

Op 7 september 2019 vond ik, Saskia Van Rooy, dierenarts en voorzitter van Stichting Dierenradar, een gedode en gedumpte zwanenfamilie in een bosje rechts van de boerderij op de Benedenheulseweg 35 in Stolwijk. Vijf dagen later vond ik een derde gedood zwanenkind in de sloot behorende tot deze zwanenfamilie, vlakbij de plek waar ik eerder deze familie vond.

Omdat de Politie Krimpenerwaard weigerde onderzoek naar de doodsoorzaak van de zwanenfamilie te doen en evenmin onderzoek naar de dader(s) van deze sadistische zwanenmoord wilde doen, heeft Dierenradar zelf röntgenonderzoek naar de zwanen bij dierenarts Petra Kindermans in Vlaardingen laten doen. Rontgenfoto’s bewijzen dat de zwanen munitie in het lijf hebben en dat hun halsen illegaal gediscoleerd (gedraaid en gebroken) zijn. Er is dus sprake van illegaal afschot en een sadistische gruwelijke dierenmishandeling.

Het schieten van zwanen is door een eerder door Dierenradar gewonnen kort geding sinds 22 november 2018 door de rechter in Zuid-Holland verboden. Omdat Burgemeester Roel Cazemier en de meerderheid van de gemeenteraad niet willen dat de politie prioriteit bij de naleving van de Wet Natuurbescherming legt dat tot de wettelijke politie-taken behoort, vraag ik iedereen om een protest-mail t.a.v. burgemeester de sturen. Roep de burgemeester (hoofd van de politie) en de gemeenteraad op om de Politie Krimpenerwaard onderzoek naar de dader(s) van de vermoorde zwanenfamilie te laten doen, welke dader(s) een gevaar voor de samenleving zijn als je in staat bent een weerloze lieve zwanenfamilie om zo’n sadistische wijze om te brengen! Stuur een e-mail naar burgemeester@krimpenerwaard.nl