De beulen van de Krimpenerwaard martelen een haas dood

1409

Een reeds eerder die dag door jagers geschoten en achter gelaten haas met een verbrijzelde linker poot en schotwonden, wordt opnieuw beschoten. Daarna grijpt de jager de haas aan de verbrijzelde poten vast, waardoor de haas het uit gilt van de pijn. De jager slaat de haas, maar de haas leeft nog. De haas beweegt door de helse pijn, ondersteboven vast gehouden aan zijn verbrijzelde poten, heen en weer. De jager slaat de gemartelde haas nogmaals en breekt daarbij de nek.

De jachtmisstanden en strafbare feiten door jagers gaan iedere week ongemoeid door, waarop geen deugdelijke controle door de provincie is. Burgemeester Cazemier en de meerderheid van de gemeenteraad willen niet dat de Politie Krimpenerwaard prioriteit op de controle op jagers tijdens het doden in het veld legt, welke jagers tot hun achterban behoren. Ook willen ze geen gemeentelijke Domein 2 BOA voor de controle op jagers en andere delicten aanstellen. En zo worden honderden wilde dieren iedere week weer ongemoeid op een gruwelijke wijze beschoten en dood gemarteld in de Krimpenerwaard.