RvS: Provincie ZH mag knobbelzwanen niet afschieten!RvS stelt Dierenradar in gelijk: Jagers in provincie ZH mogen geen zwanen afschieten en geen gewonde zwanen met steek/slag/snijwapens dood martelenRvS: Provincie ZH mag knobbelzwanen niet afschieten!

642

Hieronder vindt u een afbeelding met het vervolg van het artikel in het AD van 7 september 2023

U kunt dit artikel ook lezen op de website van het AD
De tekst van het online artikel vindt u onderaan deze pagina

AD Gouda – 06-19-2023

De provincie Zuid-Holland moet alsnog keihard aantonen dat het afschieten van knobbelzwanen op akkers en weilanden niet ten koste gaat van de beschermde kleine zwaan.

Dat is deze woensdagochtend een van de conclusies van een einduitspraak van de Raad van State over zwanenafschot-beleid van de provincie.

Want vogel- en natuurorganisaties, die fel tegen het Zuid-Hollandse afschotbeleid gekant zijn en de rechtszaak hebben aangespannen, hebben voldoende aangetoond dat er zich tussen grote groepen knobbelzwanen heel vaak kleine zwanen bevinden.

En die mogen absoluut niet worden verstoord, laat staan afgeschoten. Dat is verboden op grond van de Wet natuurbescherming. ,,Kleine zwanen kunnen met knobbelzwanen worden verward, met name bij weersomstandigheden die het zicht belemmeren tijdens afschot. Ook de herkenning vanaf de grond van vliegende zwanen, zeker waar het jonge exemplaren betreft, is lastig.”

Niet dood meppen

Bovendien zijn er voldoende andere middelen om de zwanen te verjagen, zoals knalapparatuur en innovatieve methoden met laser, drones en robots, zo blijkt uit de uitspraak van de hoogste bestuursrechter. Een andere belangrijke conclusie van de Raad van State is dat jagers afgeschoten, zwaar gewonde zwanen niet langer dood mogen meppen, of in de nek mogen steken.

60 kilo per dag

Evenwel is de hoogste bestuursrechter het eens met de provincie Zuid-Holland dat knobbelzwanen flinke schade aan agrarische gewassen kunnen toebrengen. Een gemiddelde knobbelzwaan eet per dag vier kilo gras, of andere jonge gewassen. In groepen van vijftien komt dat neer op een dagelijkse consumptie van zestig kilo.

Kortom, er is volgens de Raad reden genoeg om de zwanen van akkers en velden te verjagen. En als alle andere preventie en verjagingsmethoden niet helpen is afschot in principe een mogelijkheid. Alleen wel onder veel strengere voorwaarden dan de provincie Zuid-Holland en de Faunabeheereenheid (jagers) hebben neergelegd in hun knobbelzwanenbestrijdingsplan (het zogenoemde faunabeheerplan), zo blijkt uit de uitspraak.

Afschieten

Bovendien eist de hoogste bestuursrecht nadere uitleg van de provincie en jagers hoe het komt dat de knobbelzwanen blijkbaar vooral in de maanden september tot en met december(in het jachtseizoen) grote schade aan de gewassen toebrengen. De Faunabeheereenheid en provincie Zuid-Holland hebben daarom nog heel wat te onderzoeken en uit te leggen voordat ze weer daadwerkelijk knobbelzwanen mag afschieten.

De provincie moet sowieso een nieuw besluit nemen over het al dan niet afschieten van zwanen. Mochten de natuurorganisaties Faunabescherming en Dierenradar het opnieuw niet mee eens zijn, dan kunnen zij direct naar de Raad van State stappen en hoeven ze niet eerst langs een lagere rechtbank. De zaak wordt vervolgd.