“Beschermde” weidevogelgebieden van Zuid-Hollands Landschap “schiet-pretparken” en “urinoirs” voor jagers

1527

Talloze videobeelden van Stichting Dierenradar tonen aan dat “beschermde” weidevogelgebieden van Stichting Zuid-Hollands Landschap in feite “schiet-pretparken” voor jagers zijn, mede mogelijk gemaakt met donaties van dieren- en natuurliefhebbers die daarvan veelal geen weet hebben. Op 31 oktober 2020 waren opnieuw troepen jagers in Polder de Nesse in de gemeente Krimpenerwaard, het grootste “beschermde” weidevogelgebied van Stichting Zuid-Hollands Landschap, urenlang onafgebroken op o.a. ganzen aan het schieten.  

De jagers lokten met grote aantallen lokganzen en lokgeluiden op diverse locaties in het beschermde weidevogelgebied voorbijvliegende ganzen, waarna de ganzen werden beschoten. Daarbij verstoorden en verjaagden troepen jagers (gehuld in bivakmutsen) met hun loslopende honden gedurende 7 uur alle weidevogels die uit de gehele wereld in het gebied aanwezig waren, waarbij tevens talloze andere vogels en dieren ernstig werden verstoord, bejaagd en/of beschoten en geschoten. Stichting Zuid-Hollands Landschap heeft jachthuurovereenkomsten met talloze jagers, die vaak zelfs tegen betaling in de vermeende “natuurbeschermingsgebieden” ganzen, hazen, wilde eenden, fazanten, vossen en talrijke andere diersoorten kapot schieten en/of dood martelen.  

Gelet op het feit dat dierenarts Saskia Van Rooy van Dierenradar vlakbij deze locatie een dode knobbelzwaan had gevonden die door het DWHC positief op de hoog pathogene variant van het Vogelgriep-virus was getest, veroorzaakten de jagers door hun urenlange schietpartijen en ernstige verstoringen zeer waarschijnlijk verdere forse verspreiding van het aldaar aanwezige Vogelgriep-virus.  

Jagers gebruiken de “beschermde” weidevogelgebieden van het Zuid-Hollands Landschap niet alleen als “schiet-pretpark”, maar ook als openbaar urinoir. 


Help Stichting Dierenradar jachtmisstanden opsporen & doe alsjeblieft een donatie op reknr. NL67 INGB 0007 4040 85.
Uw donaties aan Dierenradar komen ten gunste van dieren, die voor hun leven moeten vrezen in vermeende natuurbeschermingsgebieden van Stichting Zuid-Hollands Landschap.