Doelstellingen

Stichting Dierenradar heeft als doel het bevorderen van het welzijn van in het wild levende dieren door middel van het opsporen van strafbare feiten en misstanden met dieren (met name jacht-misstanden en ander wreedheden), het vastleggen van die misstanden op camera en het openbaar maken van die beelden. Verder stelt de Stichting Dierenradar falen van bestuurders, politie en toezichthouders aan de kaak.

Daarnaast houdt de Stichting Dierenradar zich bezig met het voeren van processen tegen ontheffingen en vrijstellingen om dieren af te schieten en/of te vergassen.

Een overzicht van een deel van de behaalde resultaten van de stichting vind u hier.