Kort geding tegen Zuid-Holland om marteldood van knobbelzwanen

299

Lees dit artikel op Animals Today

Ondanks publieke verontwaardiging heeft de provincie Zuid-Holland in september het Faunabeheerplan knobbelzwanen 2018-2024 goedgekeurd. Hierin wordt onder meer toegestaan dat er op zwanen gejaagd mag worden met honden, roofvogels, in het donker en met een priem op zak om een zwaan door de hersens te steken. Op 15 november dient hiertegen een kort geding, aangespannen door zwanenadvocaat en dierenarts Saskia van Rooy.

knobbelzwanen
Geschoten knobbelzwaan met jong | Foto: Saskia van Rooy/Stichting Dierenradar

Saskia van Rooy is bekend door haar strijd tegen het zwanendriften, die nationale aandacht kreeg op radio en televisie. Over het besluit van de provincie Zuid-Holland om diverse zeer omstreden methoden van zwanendoden toe te staan zegt ze:

“De provincie Zuid-Holland heeft een goedkeuringsbesluit m.b.t. het Faunabeheerplan Knobbelzwanen 2018-2024 genomen en daarmee nieuwe martelmethoden voor knobbelzwanen ingevoerd. Dit ondanks de grote publieke verontwaardiging n.a.v. eerdere artikelen in NRC en AD, circa 10.500 handtekeningen voor de petitie tegen de zwanenjacht en het statement van circa 130 Caring Vets tegen deze martelmethoden.”

knobbelzwanen
Teken de petitie tegen de ‘marteldood’ van knobbelzwanen in Zuid-Holland | Foto: Stichting Dierenradar

Heksenjacht
Saskia van Rooy heeft met haar stichting Dierenradar een kort geding aangespannen tegen de provincie Zuid-Holland, dat op 15 november 2018 om 10.30 uur zal dienen bij de rechtbank Den Haag. Het kort geding is zo ongeveer de laatste strohalm voor de zwanen in Zuid-Holland, die het slachtoffer zijn geworden van een ware heksenjacht waarin voor jagers alle middelen geheiligd lijken om zwanen op wrede wijze om het leven te brengen.

knobbelzwanen
Zwaan met gebroken nek | Foto: Saskia van Rooy/Stichting Dierenradar

Het nieuwe Faunabeheerplan voor knobbelzwanen is op 1 november ingegaan en loopt tot en met 31 oktober 2024.